KÜLTÜR VE TURİZM

Doğası, tarihi, kültürü ve gastronomisi ile başka bir şehir: ADANA

Adana, Anadolu, Mezopotamya ve Doğu Akdeniz arasında köprü vazifesi görmesi, coğrafi konumu, kara, deniz ve ırmaklar üzerinden sağladığı ulaşım kolaylığı, dört mevsim hiç eksilmeyen güneşi ile tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Adana’da her uygarlık kendi kültür çeşitliliğini bir sonrakine aktararak bir kültür mozaiği oluşturmuş, Hititler, Romalılar, Araplar, Selçuklular, Ramazanoğulları, Osmanlılar, Türkmen ve Yörük aşiretlerinin yöre kültürünün çeşitlenmesine katkıları olmuştur. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Adana ovasında yerleşimin yoğunlaşmasıyla tarımda ve sanayileşmede büyük atılımların olması, yörenin kültürünü oldukça zenginleştirmiştir. Farklı uygarlıkların yaşamına sahne olan Çukurova’nın folkloru da, bu nedenle çok zengindir. Binlerce yıllık tarihi geçmişi, bu geçmişten günümüze kalan sayısız tarihi eserleri; kaleleri, antik kentleri, konakları, mutfağı, doğal güzellikleri, el sanatları; coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle Adana, mevcut turizm potansiyeli ve çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ildir.

Adana ilinde toplam 465 adet sit alanı bulunmaktadır. Bunlardan 65 tanesi büyük çaplı sit alanlarıdır. Bu sit alanları içinde; Kozan Merkez ve Seyhan ilçe merkezi gibi kentsel sitler, Misis, Magarsus, Anavarza gibi arkeolojik sitler, Ağyatan-Akyatan Yumurtalık Lagünü gibi doğal sitler bulunmaktadır.

2021 yılında Adana'da konaklayan turist sayısı 989.939'dur. Konaklayan turistlerin yüzde 85'i yerli olup 15’i yabancı turistlerden oluşmaktadır.

2022 yılında Adana ilinde turizm işletme belgeli otel sayısı 44, yatırım işletme belgeli otel sayısı 3 olup; toplam turizm işletme ve yatırım belgeli 47 otel bulunmaktadır. Otellerin yüzde 17’si 5 yıldızlı, yüzde 38'i 4 yıldızlı, yüzde 32’si 3 yıldızlı otellerdir.

Adana’nın gezi rehberi için www.adanabaska.com adresini mutlaka ziyaret edin.