KÜLTÜR VE TURİZM

Doğası, tarihi, kültürü ve gastronomisi ile başka bir şehir: ADANA

Adana, Anadolu, Mezopotamya ve Doğu Akdeniz arasında köprü vazifesi görmesi, coğrafi konumu, kara, deniz ve ırmaklar üzerinden sağladığı ulaşım kolaylığı, dört mevsim hiç eksilmeyen güneşi ile tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Adana’da her uygarlık kendi kültür çeşitliliğini bir sonrakine aktararak bir kültür mozaiği oluşturmuş, Hititler, Romalılar, Araplar, Selçuklular, Ramazanoğulları, Osmanlılar, Türkmen ve Yörük aşiretlerinin yöre kültürünün çeşitlenmesine katkıları olmuştur. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Adana ovasında yerleşimin yoğunlaşmasıyla tarımda ve sanayileşmede büyük atılımların olması, yörenin kültürünü oldukça zenginleştirmiştir. Farklı uygarlıkların yaşamına sahne olan Çukurova’nın folkloru da, bu nedenle çok zengindir. Binlerce yıllık tarihi geçmişi, bu geçmişten günümüze kalan sayısız tarihi eserleri; kaleleri, antik kentleri, konakları, mutfağı, doğal güzellikleri, el sanatları; coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle Adana, mevcut turizm potansiyeli ve çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ildir.

Adana ilinde toplam 65 adet büyük çaplı sit alanı tescil edilerek ilan edilmiştir. Bu sit alanları içinde; Kozan Merkez ve Seyhan ilçe merkezi gibi kentsel sitler, Misis, Magarsus, Anavarza gibi arkeolojik sitler, Ağyatan-Akyatan Yumurtalık Lagünü gibi doğal sitler bulunmaktadır.

2019 yılı konaklayan turist sayısı 1.169.713'tür. Konaklayan turistlerin yüzde 85'i yerli olup 15’i yabancı turistlerden oluşmaktadır.

2019 yılında Adana ilinde turizm işletme belgeli otel sayısı 45, yatırım işletme belgeli otel sayısı 3 olup; toplam turizm işletme ve yatırım belgeli 48 otel bulunmaktadır. Otellerin yüzde 18’si 5 yıldızlı, yüzde 37’si 4 yıldızlı, yüzde 31’i 3 yıldızlı otellerdir.

Adana’nın gezi rehberi için www.adanabaska.com adresini mutlaka ziyaret edin.