DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

Adana’da son 10 yılda doğrudan yabancı yatırımcı sayısı 3 kat artmıştır.

Adana ilinde Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 1954-2020 yılı kümülatif toplamda 589 yabancı sermayeli şirket bulunmaktadır. Türkiye’deki yabancı şirketlerin %60’ı İstanbul’da bulunmaktadır. Adana yabancı sermayeli şirket sayısı bakımından Türkiye’de 12. sıradadır.

Adana İlinde Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Firmaların Yıllara Göre Dağılımı

Adana’da Faaliyet Gösteren Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Sektörlere Göre Dağılımı

2020 yılı itibarıyla Adana ilinde bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin ülke dağılımında, %31,4 Suriye, %12,4 Almanya, %7,3 Irak, %4,8 ABD ve %3,4 ile Hollanda ilk beş sırada yer almaktadır.

Sektörel bazda dağılımda ise yabancı sermayenin en fazla %53,1 ile “Toptan ve Perakende Ticaret” sektöründe yoğunlaştığı ardından %15,6 ile “İmalat Sanayii” ve %7 ile “İnşaat” ve “Gayrimenkul” sektörlerinin sıralandığı görülmektedir.