DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

Adana’da son 10 yılda doğrudan yabancı yatırımcı sayısı 3 kat artmıştır.

Adana ilinde Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 1954-2018 yılı kümülatif toplamda 465 yabancı sermayeli şirket bulunmaktadır. Türkiye’deki yabancı şirketlerin %60’ı İstanbul’da bulunmaktadır. Adana yabancı sermayeli şirket sayısı bakımından Türkiye’de 12. sıradadır.

Adana İlinde Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Firmaların Yıllara Göre Dağılımı

2018 itibarıyla, Adana ilinde bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin ülke dağılımında, %25’i Suriye, %14’ü Almanya, %8,8’i Irak, %5,6’sı ABD ve %3,9’u Hollanda olmak üzere ilk beş sırada yer almaktadır.

Adana’da Faaliyet Gösteren Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Ülkelere Göre Dağılımı

Adana’da 465 adet uluslararası sermayeli firma faaliyet göstermekte olup bu firmaların 244 adedi Toptan ve Perakende Ticaret sektöründedir. Sektörel bazda dağılımda yabancı sermayenin en fazla %52,5 ile “Toptan ve Perakende Ticaret” sektöründe yoğunlaştığı ardından %15,7 ile “İmalat Sanayii” ve %6,9 ile “İnşaat” ve “Gayrimenkul” sektörlerinin sıralandığı görülmektedir.

Adana’daki Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Sektörel Dağılımı(1954-2018 Nisan)