İkamet İzni

Ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların ülkemizde kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır. İkamet İzni Belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkını sağlayan belgedir. Ülkemizde vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alması zorunludur.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit ikamet izni düzenlenmiş olup yabancılar tarafından en fazla kullanılan dört ikamet izni türü: kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni ve uzun dönem ikamet iznidir. Yabancı yatırımcılar için genelde Kısa Dönem İkamet İzni düzenlenmektedir. Kısa dönem ikamet izni düzenlenebilecek yabancılar arasında; ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar, turizm amaçlı kalacak yabancılar ve Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar yer almaktadır. Yabancı yatırımcılar için bu sebeplerden herhangi biriyle kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmektedir. Kısa dönem ikamet izni her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

İkamet İzni Belgesinin alınması için yaşanan süreç aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.


** Yabancının İkamet İzni Başvurusu yapmadan önce mutlaka yasal yollarla Türkiye’ye gelmiş (Pasaport ve vize ile) ve Sağlık Sigortasını yaptırmış olması gerekmektedir.

İKAMET İZNİNİN ALINMASI SÜRECİ AÇIKLAMASI:

I. Online Başvuru

İkamet İzni alabilmek için ilk olarak, Online Başvuru yapılarak randevu alınması gereklidir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.goc.gov.tr) e-ikamet yazılı kırmızı butona basılarak veya direk olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresine gidilerek ilk kez ikamet Başvurusu izni yapıyorum butonuna tıklanılması ve başvuru şekli Yeni Bir Başvuru Yapmak İstiyorum olarak seçilmelidir. Sonrasında karşımıza İlk Başvuru İşlemleri sayfası gelecektir ve bu sayfa üzerinden ön kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. 

*** Doldurulan Başvuru Belgesinde hata olması halinde İl Göç İdaresi kontrolleri sağlayarak gerekli değişiklikleri sonrasında da kolaylıkla yapabilmektedir. Önemli olan randevunun alınmasıdır.


II. Randevunun Alınması

Ön Kayıt Formunun doldurulmasının ardından site kişiye bir randevu tarihi ve saati verecektir. Kişinin verilen randevu tarih ve saatinde, istenilen evraklar ile birlikte Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitmesi ve başvuruyu tamamlaması gerekmektedir.

III. Evraklar ile Birlikte Randevuya Gidilmesi

Başvuruda İstenen Evraklar:

  •  Biyometrik fotoğraf,
  •  Pasaport & Vize
  •  Başvuru Belgesi
  •  Sağlık Sigortası
  •  Adres Belgesi
  •  İkamet Harcı

Başvuruda İstenen Evrakların Açıklaması:

1. Biyometrik fotoğraf

İkamet izni belgesinde yer alacak fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olması gerekmektedir. Dört (4) adet fotoğraf istenmektedir.

2. Pasaport & Vize

İlk ve geçiş başvurularında pasaportun aslı ibraz edilmelidir. Uzatma başvurularında tercüme edilmiş noter onaylı fotokopisi istenmektedir.

*** Eğer ki çocukların pasaportunda anne baba adı yazmıyorsa, Apostilli (uluslararası alanda geçerli olan) Doğum Belgesinin alınması gerekmektedir. İlk seçenek kendi ülkesinden bu belgeyi alarak gelmesidir. İkinci seçenek, Türkiye’de kendi ülkesinin Konsolosluğuna, sonrasında Türkiye Dış İşleri Bakanlığına gitmesi ve son olarak noterden Türkçe çevirisini yaptırmasıdır. Üçüncü seçenek ise, Kendi ülkesinde Türk Konsolosluğuna gitmesi, sonrasında kendi Dış İşleri Bakanlığına gitmesi ve Türkiye’ye gelince tercümesini yaptırmasıdır.

3. Başvuru Belgesi

Doldurulan Başvuru Belgesinde hata olması halinde İl Göç İdaresi gerekli değişiklikleri sonrasında dahi yapabilmektedir. Form, yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.4. Sağlık Sigortası

Geçerli sağlık sigortası, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıda yer alan sağlık sigortalarından biri yeterli sayılmaktadır:

* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.),

* Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

* Özel Sağlık Sigortası. (İş bu poliçe ile acenteler tarafından genellikle bir yıllık olarak düzenleniyor.)

5. Adres Belgesi

Adana’da nerede kalacağını gösterir belgedir. Otel, hotel gibi yerlerde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belgeler, noter tarafından onaylanmış kira kontratı (eşinin isminin de eklendiği) veya tanıdık kişide kalınacaksa, kalacağı kişinin taahhüt vermesi gereklidir.

6. İkamet Harcı

İkamet Harcı tutarı uyruğa ve kalınacak süreye göre değişmektedir. Alınan randevu sırasında talep edilen tutar öğrenilir ve Vergi Dairesine ödenir. Sonrasında, ödendiğine dair dekont Adana İl Göç İdaresine teslim edilecektir. (Göç İdaresinden iletişim kişisi aranarak yatırımcı için talep edilen tutar öğrenilebilir, Vergi Dairesine ödeme yapıldıktan sonra randevuya gidilebilir.)

Vize Harcı 458,70 TL’dir. Vergi Dairelerine ödenerek ödendiğine dair dekont İl Göç İdaresine teslim edilmelidir.

IV. Aynı Gün İçerisinde Müracaat Belgesinin Alınması

Eksik evrak olması durumunda eksik evrakları tamamlamak için 30 gün süre verilmektedir. Eksik evrakların tamamlanarak İl Göç İdaresine teslim edilmesi ve başvurunun tamamlanması halinde aynı gün içerisinde Müracaat Belgesi verilir.

V. En Geç 90 Gün En Erken 30 Gün İçerisinde İkamet İzni Belgesinin Alınması

Başvurunun tamamlandığı gün İkamet İzni Belgesinin gönderilmesi için belirlenen süre başlamaktadır. Bakanlık tarafından üç aylık süre belirlenmiştir ancak genellikle bir ay içerisinde İkamet İzinleri kişiye ulaşmaktadır.

NOTLAR

*** İkamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu hususta idare gerekli görmesi halinde başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilir. 6735 sayılı Kanun ile 6458 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ikamet izni başvurularının yetkili aracı kurum tarafından da yapılabileceği hükmü eklenmiştir. Yetkili aracı kurum Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu ifade etmekte ve nitelikleri ile görev çerçevesi yönetmelikle belirlenmektedir.

 

*** 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu (YUKK) çerçevesinde çalışma izni ikamet izni yerine geçmektedir. Yani çalışma izni sahibi yabancı çalışma izni süresince ikamet izni almadan ülkemizde kalma hakkı elde etmektedir.

*** İkamet olmadan taşınmaz alınabilmektedir. Suriyeliler taşınmaz sahibi olmazken diğer ülke uyruklu yabancılar taşınmaz sahibi olabilmektedir.

Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER):

Yabancılar ikamet iznine ilişkin soru ve sorunlar için Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER) yurt içinden 157 ve yurt dışından +90 312 157 11 22 numaralı telefonlarından 24 saat ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.